Tutkijahotelli

Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijahotelli on palvelu, joka on tarkoitettu kaikenikäisille eteläsavolaisille tutkijoille, väitöskirjatutkijoille ja graduaan tekeville perustutkinto-opiskelijoille yliopistosta riippumatta. Tutkijahotelli tarjoaa vertaistukea ympäröivästä työyhteisöstä, apua tiedotukseen sekä rauhallisen työtilan ja hyvät verkkoyhteydet. Lisäksi tutkijalla on mahdollisuus saada tietoa muiden paikallisten tutkimushankkeiden tuloksista ja palautetta yliopistokeskuksessa sijaitsevilta yliopistoyksiköiltä ja sen tutkijayhteisöltä. Tutkija voi myös osallistua Mikkelin yliopistokeskuksen järjestämiin asiantuntijaluentoihin.

Yliopistokeskuksen tutkijatilat sijaitsevat Mikkelin keskustan tuntumassa Lönnrotinkatu 7:ssä. Tutkijahotellissa on tilaa maksimissaan kymmenelle tutkijalle. Samalla kampuksella on Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Otavan opiston, Mikkelin kansalaisopiston toimintoja ja Mikkelin kesäyliopiston toimintoja. Lisäksi kampuksella toimii yliopistokeskuksen kirjasto, josta tutkijalla on pääsy yliopistojen sähköisiin tietokantoihin. Tutkijahotellin tiloissa on myös pieni kahvio.

Tutkijahotelli toimii myös tutkijoiden etätyökeskuksena asiantuntijoille, joiden työpaikka on liikkuva ja joilla on halu työskennellä Mikkelissä. Tutkijahotelli elävöittää ja vahvistaa eteläsavolaisia tiedeyhteisöjä ja tiedeverkostoja.

Tutkijahotellissa saat

• kalustetun työhuoneen (sis. peruskalusteet, perussiivous, sähkö ja tietoverkkoyhteydet)
• kokoustila
• useita erilaisia kanavia tutkimuksen esittelyyn

Mitä tutkijahotellissa työskentely maksaa?

Tutkijahotellissa työskentelystä veloitetaan Helsingin yliopiston korvausta apurahatutkijoiden työskentelyedellytyksistä vastaavaa summa, joka vuonna 2017 on omasta tutkijahuoneesta 100 euroa/kuukausi tai vastaavasti 50 euroa/kuukausi jaetusta tutkijahuoneesta. Mikäli tutkijalla ei ole yliopistotaustaa, veloitetaan tutkijan taustaorganisaatiota tutkijahuoneen verran kuukaudessa,  noin 230 euroa/kuukausi.

Tutkijalta edellytetään osallistumista Mikkelin yliopistokeskuksen toimintaan tiedottamalla omasta tutkimuksesta, järjestämällä aiheesta luentoja ja osallistumalla yhteisiin tutkijatapaamisiin. Tutkijahotellin koordinoinnista, tilaisuuksien järjestelyistä ja tiedottamisesta huolehtii Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö ja hallinnosta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hakeminen tutkijahotelliin

Tutkijahotellin tutkijapaikkaa haetaan sähköpostilla vähintään neljäksi kuukaudeksi. Pisin myönnettävä aika on 12 kuukautta. Hakemukseen toivotaan liitettävän yhteystietojen lisäksi lyhyt kuvaus omasta tutkimuksesta. Hakemukset toimitetaan Matti Maliselle.

Lisätietoja:
• Matti Malinen (etunimi.sukunimi@muc.fi, 050 4968981)