Etelä-Savo nousuun yhteistoiminnalla!

Mikkelissä järjestetään ti 10.12.2013 Etelä-Savon tulevaisuutta käsittelevä seminaari teemalla Etelä-Savo nousuun yhteistoiminnalla! Seminaari alkaa klo 14 Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa, Lönnrotinkatu 5.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuulemaan seminaarin antia: esityksiä, keskusteluja ja myös haastattelemaan puhujia.

-Pyrkimyksenä on tuoda maakunnan toimijoita yhteen kuulemaan millaiset yhteistoiminnan muodot ovat maakunnassa tuottaneet hedelmää ja pohtimaan millaisilla yhteistoiminnan muodoilla voidaan maakunta saada nousuun ja osoittaa synkät ennusteet vääriksi. Seminaarin ajankohtaisena näkökulmana on siis yhteistyö. Mitä yrittäjien, yrittäjäperheiden, yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten ja julkishallinnon yhteistoiminta edellyttää? Millaisia muotoja sen tulisi ja se voisi saada tulevaisuudessa, jotta Etelä-Savon kurssi käännetään nousuun? Mitä voisivat olla ensimmäiset konkreettiset askeleet?, kertoo seminaarin ideoija, taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seuran puheenjohtaja, professori Iiro Jussila LUTista.

Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok.) luo puheenvuorossaan katsauksen maakunnan tulevaisuuteen ja vaatimuksiin, joita se yhteistoiminnalle asettaa. Perheyritysten Liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen pohtii puolestaan sitä, millaisia mahdollisuuksia Etelä-Savossa on perheyritysten keskinäiselle yhteistyölle ja mitä haasteita näihin mahdollisesti liittyy. Saimaan Charmanttien toimitusjohtaja Janne Leinonen esittelee matkailualan tapauksen, jossa yritykset ovat onnistuneet yhteistyössä luomaan entistä parempaa menestystä.

Menestyvä yhteistyö edellyttää paitsi tahtoa myös osaamista. Tästä seminaariväelle puhuu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin varajohtaja Torsti Hyyryläinen. Maakunnan kaupallisen toiminnan edistämisessä innovaatiot ovat tärkeitä. Niiden tuottamisessa on usein tärkeää luoda tiivistä vuorovaikutusta oppilaitosten ja yritysten välille, kuten Mikkelin ammattikorkeakoulun KINOS-projektipäällikkö Eeva Kuoppala ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin verkkopedagogi Pekka Hytinkoski tulevat puheenvuorossaan osoittamaan. Yrittäjyydestä puhuttaessa odotukset kohdistuvat usein nuoriin. Yhteiskuntamme on murroksessa ja moni nuori onkin ottanut tavoitteekseen yrittäjänä menestymisen ja usein nimenomaan yrittäjätiiminä. Yksin tai yhdessä, vaikka ideoita olisi, voivat tuen ja rahoituksen puute olla uuden yritystoiminnan syntymisen esteenä. Näistä toiveista, haasteista ja mahdollisista ratkaisuista seminaariväkeä valistavat Mikkeli Entrepreneurship Society:n rakentaja Olli Marjalaakso LUT Entrepreneurship Society:n puheenjohtaja Markus Siivola.

Seminaarin huipentuma on takuulla värikäs paneelikeskustelu, jonka puheenjohtajana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston provost Juha-Matti Saksa. Yhteistoiminnan eväitä etsivät päätoimittaja Tapio Honkamaa (Länsi-Savo), toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen (Osuuskauppa Suur-Savo), pääsihteeri Matti Malinen (Mikkelin yliopistokeskus), toimitusjohtaja Kari Manninen (Suur-Savon Osuuspankki), johtaja Juha Pulliainen (Etelä-Savon ELY-keskus) ja liiketoimintajohtaja Veli-Matti Kurtti (LähiTapiola Savo-Karjala). He keskustelevat maakunnan yhteistoimintailmastosta, yliopistokeskuksen ja elinkeinoelämän tukiorganisaatioiden roolista maakunnan yhteistoiminnan kehittäjänä sekä siitä mitä opittavaa maakunnan eri toimijoilla olisi osuustoiminnan ja keskinäisyyden ideoista ja mahdollisesti jopa näiden organisaatiorakenteista. Sen lisäksi he ottavat tietenkin terävästi kiinni iltapäivän ajankohtaisiin nostoihin.

Päätössanat lausuu eräs Mikkelin kansainvälisesti tunnetuimmista taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan asiantuntijoista, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ.

Seminaarin järjestävät Mikkelin yliopistokeskus (MUC), KINOS-hanke sekä Taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura (Kooperatiivi).