Etusivu

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Mikkelin kaupungin välillä. MUC:n vahvuutena on kolmen emoyliopiston osaamiseen pohjautuvat ja valtakunnallisesti erottautuvat osaamisalat, jotka samalla vastaavat alueellisiin tarpeisiin.

 

 

 

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) jakoi käyttäjän Mikkelin Tiedepäivät julkaisun. ... See MoreSee Less

Mikkelin Tiedepäivät tulevat taas! Kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia järjestetään ti 4.4. - to 6.4. Ohjelmassa muun muassa kiinnostavia luentoja, laboratoriovierailuita sekä uutena Tieteenkesyttäjä Juniorin nimeäminen! Myös Tiedepäiväproffat ovat luvanneet paljastaa lisää tiedemaailman ihmeitä. Merkitse sinäkin jo päivämäärät kalenteriisi ja tule mukaan tutustumaan tieteen kiehtovaan maailmaan! Tiedepäivien tarkempi ohjelma ilmestyy lähipäivinä. Ohessa kuvamuistoja aiemmilta Mikkelin Tiedepäiviltä.

View on Facebook

Mikkeliin haetaan kahta professoria ja kahta tutkimusjohtajaa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto hakevat Mikkeliin yhteensä neljää osaajaa. Tehtävät sijoittuvat Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluviin yksiköihin.

- Meillä on käsillä merkittävä kehitysaskel Mikkelin osaamispohjalle ja yliopistokeskukselle, sillä tämän mittaluokan uudet rekrytoinnit ovat harvinaista herkkua. Näissä yhdistyvät paikalliset kehityskohteet ja yliopistojen kärkialat, joiden pohjalta on löytynyt yhteistä strategista tahtotilaa ja halu tehdä kauaskantoisia ratkaisuja. Mukana valmistelussa ja rahoituksen järjestymisessä on yliopistojen lisäksi ollut monia elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaikuttajia. Voi vain todeta, että aidossa win-win asetelmaa hakevassa yhteistyössä on voimaa, Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen korostaa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto hakee LUT Savo –yksikköön Mikkeliin kahta professoria. Molemmat professuurit täytetään viiden vuoden määräajaksi avoimella hakumenettelyllä.

LUT Savo -yksikköön Mikkeliin halutaan Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen professori kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja yrittäjyyden –osaamisalueelle (International Business, Marketing and Entrepreneurship) sekä osuustoimintayrittäjyyden professori kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja yrittäjyyden –osaamisalueelle.

- Professuurit vahvistavat LUT:n kansainvälisesti korkeatasoista yrittäjyyden tutkimusosaamista sekä laajentavat sitä Mikkelin alueelle. Professuureihin haetaan henkilöitä joilla on vahvat kansainväliset tutkimukselliset ansiot määritellyillä alueilla sekä näyttöjä onnistuneesta projektitoiminnasta ja tutkimusyhteistyöstä. Professorien erityistehtävänä on luoda tutkimusyhteistyötä erilaisten hankkeiden muodossa Mikkelin alueen yritysten kanssa, näin edistäen ja tukien alueen yritystoiminnan menestystekijöitä. Toisena erityistehtävänä on tehdä aktiivista tutkimusyhteistyötä Mikkelin yliopistokeskuksessa LUT:n strategisen partnerin Helsingin yliopiston kanssa, dekaani Sami Saarenketo Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kertoo.

Helsingin yliopisto hakee Ruralia-instituutin Mikkelin toimintayksikköön kahta tutkimusjohtajaa/vanhempaa tutkijaa. Molemmat toimet täytetään viiden vuoden määräajaksi avoimella hakumenettelyllä.

Toisen tutkimusjohtajan tehtävän ala on paikallinen muutosjoustavuus (resilienssi) ja digitaalinen transformaatio ja toisen ala on ruokaketjun kestävät systeemiset muutokset ja yrittäjätoimijuus.

Molempien tehtäviin kuuluu alan tutkimushankkeiden suunnittelu ja johtaminen tavoitteena oman tutkimusryhmän luominen, tutkimusryhmässä toteuttavien opinnäytetöiden ohjaaminen, osallistuminen alan yliopistollisen opetuksen kehittämiseen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

- Helsingin yliopistossa on viime vuosina tehty isoja toiminnallisia uudistuksia. Yliopistossa on organisoitu hallintoa, opetusta ja tutkimusta uusiin toimintarakenteisiin. Ruralia-instituutti on ollut mukana näissä uudistuksissa ja investoi nyt osaltaan sisällöllisiin teemoihin. Avatut uudet tehtävät kiinnittyvät yliopiston kansainvälisiin kärkialoihin, kestävyystieteeseen (sustainability science) sekä digitaalisaation monitieteiseen tutkimukseen (digital humanities). Nämä aiheet ovat vahvasti esillä myös Etelä-Savossa ja alueella on näissä hyvä osaamispohja. On selvää, että molempien teemojen kohdalla tietoa ja osaamista on sovellettava paikallisiin konteksteihin. Paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä on tuettava kestävän kasvun tielle. Tehtävien avaamisen on mahdollistanut pitkäjänteinen yhteistyö paikallisten kumppanien kanssa. Onkin kiitollisena todettava, että molempiin tehtäviin on saatu myös Mikkelin ja Kouvolan kaupungin rahoitusta, Ruralia-instituutin varajohtaja Torsti Hyyryläinen sanoo.

Lisätietoa professuureista:
• Dekaani Sami Saarenketo, puh. 050 3086181, LUT School of Business and Management
Lisätietoja tutkimusjohtajien tehtävistä:
• Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin varajohtaja Torsti Hyyryläinen, puh. 044 308 5322
• Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin johtaja Sami Kurki, puh. 0500 811232

Lisätietoa tehtävistä:

lut.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=110
lut.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=109
www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusjohtajavanhempi-tutkija-ruralia-instituutti-mikkeli
www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusjohtajavanhempi-tutkija-ruralia-instituutti-mikkeli-0

Lisätietoa yliopistokeskuksesta:
• Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen, puh. 050 496 8981
... See MoreSee Less

View on Facebook